LYRICS: Gladness Ft Dotvocalz – Oluwaloseyi

lyrics

Oluwaloseyi Lyrics By Gladness Ft Dotvocalz

DOWNLOAD AUDIO HERE

  Oluwaloseyi o o eh.
  O seyi o o eh.
  Oluwaloseyi o o eh.
  O seyi o o eh.
  Ohun taye ro pe ko sese.
  Oluwaloseyi o o eh.
  Ohun taye ro pe o titan funmi.
  Na God dey do am for me.

  Oluwaloseyi o o eh
  O seyi o o eh
  Oluwaloseyi o eh-eh-eh-eh
  Loseyi o o eh
  Ohun taye rope kosese
  Oluwaloseyi o o eh
  Igba taye ro pe titan funmi Ah!
  Na God dey do am for me.

  (1) Hummmmm! Oba mi ni eni to nimi
  O ti se ohun teyan o le se ninu ayemi
  Make you come rejoice with me
  Oruko omo lon ro’mo
  Na God dey do am for me
  No be man o
  Na God dey do am for me
  No be man o
  You have done what no man can do.

  (2) Capable God
  Yes you’re
  Beautiful father
  Yes we you’re
  Whatever you say
  It is what you will do
  Whatever you declare
  That is what you we do
  O le se ohun tenikan o le se
  O le se ohun tenikan o le so
  Agbani loko eru ni
  Agbani lojo togun le
  Oba ton sohun gbogbo ninu ohun gbogbo onise iyanu
  You’ve deliver me from the snares of the fowlers
  Your might hand is working out wonders for me.

  Oluwaloseyi o o eh
  O seyi o o eh
  Oluwaloseyi o eh eh
  O seyi o o eh
  Ohun taye rope kosese
  O seyi o o eh
  Ohun taye rope kosese
  Na God dey do am for me.

  (3) Baami le se
  Ohun teyan o lese
  Baba mi lese
  Ohun to eniyan o lese
  Tori eni koromo
  Toba ti romo
  A so poluwa lo se
  Eni ko rise
  Toba ti rise
  A so pe ise oluwa ni
  Eni ko nile
  To ba ti kole
  A so poluwa ni
  Eni ton woju olorun
  Fohun rere
  Ohun iyanu
  Toluwa batise
  A so poluwa lose
  Ah!
  Oluwa le se
  Ohun ton feyen
  Sati diromo
  A se fun eeeeee
  Toripe!

  Oluwalose temi o
  O seyi o o eh
  Ohun taye ro pe kosese
  Oluwaloseyi o o eh
  Oluwaloseyi o o eh
  Oluwaloseyi o o eh
  Olorun loseyi o o eh
  What he says he does it
  Oluwaloseyi o o eh
  Alagbara ni baba Mi
  Oluwaloseyi o o eh
  The lion of Judah
  Oluwaloseyi o o eh
  O ti se iyanu laye mi
  Oluwaloseyi o o eh
  He wrote all my good stories
  Oluwaloseyi o o eh
  O tun itan ayemi ko si rere
  Oluwaloseyi o o eh
  Ah! Mighty man in battle
  Oluwaloseyi o o eh
  Oluwa lon jagun emi Mon segun
  Oluwaloseyi o o eh
  Unquestionable God
  Oluwaloseyi o o eh
  O so ekun mi dayo o
  Oluwaloseyi o o eh
  Eru jeje oba teyan o le da duro
  Oluwaloseyi o o eh
  O mumi gbagbe ibanuje Mi
  Oluwaloseyi o o eh
  Oluwaloseyi o o eh
  Oluwaloseyi o o eh
  Ohun taye rope kosese
  Na God dey do am for me.

CHECK THIS OUT  LYRICS: Dremo – Mirror

Leave a Reply